GARANTIE
Easyscreen Display’s doel is om u te voorzien van de beste draagbare display producten en klantenservice mogelijk. Mochten er zich problemen voordoen, raadpleeg u de volgende garantiebeleid of neem contact op met uw contacpersoon bij ons.
1. Onder de onder het Bedrijf garandeert de Zaken correspondeert met de specificatie op het moment van levering en dat er geen materiaal- en fabricage gedurende een periode van 1 jaar na de levering voorwaarden. Bewijs van de aankoopdatum kan nodig zijn.
2. De garantie hierboven vermelde problemen EASYSCREENs alleen exclusieve producten, en geldt niet voor de begroting of de Eco-producten, die zijn ontworpen voor low cost campagnes, zoals onze Rollup Easy-light, onze snap frames, poster klemmen en andere items die we verkopen voor minder dan € 20 / stuk.
3. De vennootschap zal geen enkele aansprakelijkheid aanzien van een defect aan een product als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden, het niet aan de instructies van de Vennootschap te volgen (zowel mondeling als schriftelijk) misbruik, wijziging of reparatie van de goederen zonder toestemming van de Vennootschap.
4. De vennootschap zal geen enkele aansprakelijkheid op grond van de bovenstaande garantie (of enige andere garantie of garantie) als de totale prijs voor de Goederen niet door de vervaldag voor de betaling is betaald.
5. De vordering van de koper die gebaseerd is op een defect in de kwaliteit of de toestand van de goederen of hun falen om de specificaties voldoen (of afname wordt geweigerd door Koper) worden aan de Vennootschap binnen vijf dagen lichten vanaf de leveringsdatum of (indien het gebrek of storing niet duidelijk redelijke controle) binnen een redelijke tijd na de ontdekking van het gebrek of storing. Indien de levering niet wordt geweigerd, en de koper heeft het bedrijf dus de koper niet op de hoogte is niet gerechtigd om de Goederen te weigeren en het bedrijf is niet aansprakelijk voor een dergelijk defect of falen hebben, en de koper is verplicht de prijs alsof betalen de Goederen werden geleverd in overeenstemming met het Contract.
6. Wanneer een geldige claim met betrekking tot een van de Goederen die gebaseerd is op eventuele tekortkomingen in de kwaliteit of de conditie van de goederen of hun falen om te voldoen aan de specificaties in overeenstemming met de voorwaarden voor de Vennootschap in kennis wordt gesteld, zal de Vennootschap gerechtigd te vervangen of te corrigeren de Goederen (of het deel in kwestie), maar de Onderneming zal geen verdere verplichtingen jegens de koper.
7. Behalve met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van het bedrijf, zal het bedrijf niet aansprakelijk jegens de koper op grond van een verklaring of impliciete garanties, voorwaarden of andere voorwaarden of enige plicht common law zijn, of onder de uitdrukkelijke voorwaarden van het Contract voor gevolgschade of schade (ongeacht of voor het verlies van winst of anderszins), kosten, uitgaven of andere claims voor gevolgschade schadevergoeding (en al dan niet veroorzaakt door de nalatigheid van de Vennootschap, haar werknemers of agenten of anderszins) die zich voordoen uit of in verband met de levering van de goederen van het gebruik of verkoop van de koper, tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden.
8. Het Bedrijf is niet aansprakelijk naar de koper of geacht worden in strijd met de overeenkomst te zijn als gevolg van een vertraging in het uitvoeren of het niet voldoen aan met betrekking tot de Goederen uit te voeren, een van de verplichting van de Vennootschap, indien de vertraging of mislukking was te wijten aan een oorzaak die buiten de redelijke controle van het bedrijf